onsdag 3. mars 2010

Kultur for geotagging?

Mediesamfunnet har utvikla seg mykje siste åra, ein har gått frå å vere anonym til å legge ut fult namn og bilete av seg sjølve på nettet. Det neste blir no geotagging? At i tillegg til å legge ut bilete av seg sjølv vil merke av på eit kart kvar bilete er blitt tatt.

Tønnessen seier at det er ulikskapar mellom gutar og jenter i kva dei interesserar seg for ved bruk av datamaskina. Gutane likar godt å spele og utvikle tekniske ferdigheiter med maskina medan jentene vil heller bruke internett til å chatte med vener (Tønnessen 2007: 38). Eg tenkjer også at jenter liker å redigere bilete og eksprimentere med fargar, kontrastar osv. For å vise andre desse bileta kan ein bruke nettalbum, blogg eller facebook. For å ta dette eit skritt vidare vil det kanskje vere naturleg å merke av på kart kor desse bileta er blitt tatt? Vil dette føre til at det er stas å ta bilete på nye stader og at det å reise er viktigare no enn før for å få status i venneflokken??

Eg har vokse opp nokre år før mediegenerasjonen og ser at eg ikkje har eit stort behov for å eksponere mine opplevingar på nettet. Særleg ikkje i ein blogg. Derfor klarer eg ikkje heilt å sjå det store i å kunne plassere bileta på eit kart. Men eg rekner med at ungdommar i dag synes dette er heilt topp! Å kunne få legge til ein teknisk ferdighet ekstra til det å publisere bilete på nett!

_______________________________________________________
Tønnessen, E.S (2007), Generasjon.com. Mediekultur blant barn og unge. Oslo, Universitetsforlaget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar