torsdag 11. februar 2010

Bruk av Comic life i undervisninga

Når eg har laga ei "teikneserie" i comic life har eg tatt utgangspunkt i at elevane kan bruke dette verktyet til å gjenfortelje private eller faglege hendingar. Ved å gjere hendingane om til teikneseriar vil elevane bli tvungen til å gjenfortelje med eigne ord. Det blir vanskeligere å kopiere tekst frå læreboka eller internett enn om ein skal skrive eller fortelje historia. Dessutan må elevane finne bilete som passer inn i historia. Det kan vere lurt at lærar har funne fram nokon bilete på førehand slik at ikkje bileteleiting tar for mykje tid av arbeidet. Eit anna alternativ er i Kunst og Handverksfaget der elevane teikner bileta og scanner inn og bruker Comic Life til å lage snakkebobler og layout.

Eg har laga ei kort, og lite detaljert framstilling av forfattaren Nordahl Grieg sitt liv. May Helen har tatt eit anna perspektiv, å gjenfortelje ei hending som skjedde på fritida. Hennar teikneserie finn du her.Når eg i det følgande vil komme med ulike kompetansemål der slikt arbeid passer inn under vil eg fokusere på mellomsteget.

Etter 7. årstrinn:
Norsk
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- referere og oppsummere tekster
- presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftleg
- bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene.
- presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur (...)
- Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk

Samfunnsfag:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- gjere greie for entrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa (...)
- skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar du frå samfunnet dei lever i

Kunst og håndverk:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- lage tegneserier (...)

_________________________________________________________
UFD (2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Midlertidig utgave 2006. Oslo, Utdanningsdirektoratet

mandag 8. februar 2010

Bruk av digitale tankekart


I tillegg til halvårseining i DKL studerar eg også ei halvårseining i mat og helse dette året. Når eg skulle lese til eksamen før jul i mat og helse tykte eg pensumet i helse-delen var svært uoversiktleg og lite strukturert. Eg laga derfor eit tankekart over emnet for å få betre oversikt, og det fungerte godt. Om eg skulle laga dette på papir hadde fort arka blitt for små. Kartet blei stort og det hjalp veldig å kunne skjule ting når eg ikkje ville ha dei framme. Slik blei det lett å halde oversikt og eg kunne bruke verktyet også til å pugge!

Ei anna oppleving med digitale tankekart hadde eg når eg var vikar i ei 7 klasse. Elevane skulle bruke tankekart som start i ein skriveprosess og tankekarta som vart laga på papiret blei uoversiktlege og ikkje særleg fine. Elevane rabla ned noko for å bli fort ferdig. Dei blei uleselige. Eg ville prøve å sjå om tankekarta blei betre om vi laga dei digitalt. Elevane henta bærbare pcer og satt i klasserommet. Vi brukte tankekart frå www.mindomo.comElevane vart no eir ivrige og faget kom no i fokus ved at tankekarta blei større. I tillegg satte dei inn bilete som blei assosiert med tema dei skulle skrive om. Dette fungerte supert:D