lørdag 17. april 2010

Netvibes.com

Netvibes er eit informasjonsnav der ein kan samle internettsider ein vi halde seg oppdatert på, både som RSS og lenkesamlar. Eg har laga eit offentleg infromasjonsnav i forbindelse med mappeoppgåve 3. http://www.netvibes.com/marie_bortheim#Saklige_sider.

Det er ulike måter å bruke eit slikt informasjonsnav i undervisning. Ein kan bruke det til lenkesamling i ulike fag, motivere elevane til å følge med på nyhende innafor fag eller generelle nyhende, eller som eg har skrive om i oppgåva, hjelpe elevane til å vere meir kritiske til kva dei finn på internett. Ein kan kategorisere ulike typer sider til å vere objektive eller ikkje truverdige. Elevane får då innsikt i at ikkje alt ein les på internett er sant og ofte har forfattar ei anna synsvinkel til stoffet enn det vi er på jakt etter.

Produksjon av animasjonsfilm

På siste samling fekk vi oppgåve å lage ein animasjonsfilm. Det kunne vere ei reklame eller eit eventyr. Gruppa mi valde å lage ein reklamefilm for binders. Den blei slik:Vi brukte digitalkamera med stativ og satte bileta saman til film og la på lyd ved hjelp av Windows moviemaker. Eg trur dette er ei kjekk arbeidsmetode i skulen og elevane vi klare oppgåvene bra, men dei må få litt lengre tid enn oss studenter. Å arbeide slik vil ikkje berre auke deira tekniske ferdighet, men også øving i samarbeid og konfliktløysing, samt større innsikt i ulike film og litteratursjangre.