mandag 21. september 2009

Dataansvarlige i skulen

Dataansvarlige på skulen bør for det første ha god kunnskap om data generelt og nettverk. Denne personen må vere tilgjengeleg ofte, det kjem an på kor stor skulen er og kor aktive lærarane er å bruke IKT i undervisninga si. det viktige er at lærarane kan få hjelp når dei treng, og ikkje lenge etterpå. Då er det for seint og undervisninga er forbi. Derfor synes eg dataansvarleg skal vere ei heil stilling, eller skal vere besatt av nokon som har mykje kontortid og lite undervisning slik at ikkje dataansvarleg må gå frå sin undervisning for å hjelpe andre.

På den andre side meinar eg at alle lærarar bør ha grunnleggande datakompetanse slik at dei til ein viss grad kan hjelpe seg sjølv, utan å måtte spørre elevar og i andrerekke dataansvarleg.

Den som har vervet som dataansvarleg må få noko tid til å oppdatere seg på ny teknologi slik at skulen kan følge med i det digitale samfunnet. Både når det gjelder det tekniske og prøgramvarer som kan gi nye moglegheiter for undervisninga.

Lenke til oppgåva i Google dokumenter: https://docs.google.com/a/ga.hivolda.no/View?id=dhccsmwg_2c3r479dh

fredag 18. september 2009

Skulens ressurser vs. elevens tilgang på digitale verkty heime.

Skulen er i den posisjon at ei kjenner at den kanskje henger litt etter med IKT-verktya sine i forhold til kva dei private heimar er utstyrt med. Det kan vere fleire grunnar til denne kjensla. Ein av grunnane er at skulen ofte vel å bruke andre program enn heimane. Derfor har ikkje elevane så stor kompetanse i skulens program. Alt som er nytt må lærast og treng tilvenning for å kunne brukast effektivt.

Til dømes vel ofte skulane OpenOffice framfor Microsoft office-pakken. Ein grunn til dette er nok økonomi. Det er kjent at skulane har dårleg med ressursar. Det ein skal vere klar over er at mange av gratisprogramma ikkje har like mange moglegheiter som tilsvarande program som må kjøpast.


Utfordringa for lærarar er i dag å få elevane til å sjå moglegheitene i IKT-utstyret skulen disponerer. Kanskje maskinene er eldre enn dei elevane har heime, dei brukar lengre tid på enkelte operasjoner, men dei programma som faktisk er tilgjengeleg går faktisk an å bruke! Utfordringa er vel heller at elevane er meir kjend med programma dei har heime enn dei som skulen nyttar. Elevane må få bruke datamaskinene til oppgåver som ein veit ein kan gjennomføre med dei ressursane ein har tilgjengeleg, elles vil skulens IKTverkty kjennast meir utdatert enn dei kanskje er?


Er dykk einig? Er det fornuft i dette?

NO er vi igang...

Gleder meg til å begynne å legge ut i bloggen min kva eg driv med i faget.. ser fram til eit spennande år... HURRA=)