lørdag 17. april 2010

Netvibes.com

Netvibes er eit informasjonsnav der ein kan samle internettsider ein vi halde seg oppdatert på, både som RSS og lenkesamlar. Eg har laga eit offentleg infromasjonsnav i forbindelse med mappeoppgåve 3. http://www.netvibes.com/marie_bortheim#Saklige_sider.

Det er ulike måter å bruke eit slikt informasjonsnav i undervisning. Ein kan bruke det til lenkesamling i ulike fag, motivere elevane til å følge med på nyhende innafor fag eller generelle nyhende, eller som eg har skrive om i oppgåva, hjelpe elevane til å vere meir kritiske til kva dei finn på internett. Ein kan kategorisere ulike typer sider til å vere objektive eller ikkje truverdige. Elevane får då innsikt i at ikkje alt ein les på internett er sant og ofte har forfattar ei anna synsvinkel til stoffet enn det vi er på jakt etter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar